Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir.

Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir. Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber, öğrenci ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar. Okulumuzun temel hedeflerinden biri öğrenmenin soyut değil somut olarak gerçekleşmesi olduğundan proje tabanlı eğitimin gerekleri yerine getirilmektedir.

YARARLARI

  • Öğrencilerin özgüveni gelişir. Olumlu tutum sergilenir.
  • Öğrenciler daha fazla akademik kazanç elde ederler.
  • Öğrenciler üst düzey beceriler kazanır ve geliştirir.
  • Grup ve işbirliğine katkı sağlar.
  • Öğrenci performansının bireysel olarak değerlendirilmesine olanak tanır.
  • Öğrenciler gerçek yaşama hazırlanır.