Anadolu Lisesi

Günümüz şartlarında akademik başarı vazgeçilemeyecek en temel unsurdur. Bu unsurun elde edilebilmesi için gerekli fiziksel, akademik ve psikolojik şartların tamamı okulumuzda sunulur. Kazanım analizleri, sınavlar, yaprak testler, etütler ve birebir özel dersler ile hedeflediğimiz akademik başarıya ulaşmak okullarımızın ilk ve en önemli amacıdır.

Milli Eğitim müfredatına uygun verilen derslerin yanı sıra İngilizce ve Almanca dersleri de devam etmektedir. Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEF – Common European Framework) etrafında öğrencilerimizin B2 seviyesinde İngilizce konuşmaları, okumaları ve anlamaları hedeflenmektedir. Ayrıca Erasmus Plus ve E-Twinning öğrenci değişim programları öğrencilerimizin dil gelişimi ve sosyal gelişimleri açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Erasmus Plus öğrenci değişim programı kapsamında Polonya’nın Ostroleka kentindeki bir okul ile yapmış olduğumuz “Kardeş Okul Sözleşmesi” öğrencilerimizin dil gelişimine ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

Bunların yanında MUN (Modern United Nations) PROGRAMI, Lise ve üniversite öğrencilerinin akademik bilgi ve yabancı dil bilgilerini kullanarak Birleşmiş Milletlerdeki güncel konuları tartıştığı bir platformdur. Öğrencilerimiz lise düzeyinde MUN Kulübü kurarak bu gaaliyetlere katılmaktadır.

Bilimsel, sosyal ve kültürel alanda öğrencilerimizin kendilerini geliştirmekeri için Robotik-Kodlama, Grafik Tasarıma, Görsel Sanatlar, Doğa Sporları, Edinburg Dükü Ödülleri, Tiyatro, Mun Kulübü, Orkestra ve Gezi Kulübü gibi kulüp faaliyetleri yürütülmektedir. Gezi kulübümüz tarafından düzenlenen yurt içi ve yurt dışı gezilerle öğrencilerimiz, farklı kültürleri tanıma ve vizyonlarını genişletme imkanı bulmaktadır.

Öğrencilerimize, üniversite sınavlarına hazırlanan grup olarak en büyük destek PDR uzmanlarımızdan gelir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, doğru iletişim kurabilme ve doğru kararlar alabilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Ayrıca her sene düzenlenen Meslek Tanıtım Günleri ile öğrencilerle meslek temsilcileri bir araya getirilerek öğrencilerin ileride seçecekleri meslekler konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmalarına ve yaz dönemi içerisinde bu meslek temsilcilerinin işyerlerinde tanıtım stajları düzenlenmektedir.

Üniversiteye hazırlanan 11. ve 12. sınıflarımız dışında 9. ve 10. sınıf öğrencilerimiz de hafta sonu 5 saatlik etütlerle eksiklerini tamamlamak, öğretmenleriyle soru çözmek için okulumuzdan faydalanabilmektedir. Hafta içi ise 17:00 – 19:00 arasında uygulanan etüt ve soru çözüm saatlerinde çalışmalara katılırlar.