Meslek Tanıtım Günleri ve Ziyaretleri

Öğrencilerimizin hayatlarında önemli bir dönüm noktası, meslek seçimi ve üniversite sonrası çalışma hayatıdır. Bu dönemde meslek seçimi öğrencilerimiz için en doğru yapılması gereken atılımdır. Öğrencilerin bilgi ve becerilerine göre Meslek seçimleri için tarafımızca öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli meslek dallarından temsilcilerin okulumuza davet edilerek, mesleklere ait çeşitli bilgi ve tecrübelerin doğrudan görüşüldüğü bir etkinliktir.