Lego Robotik

ZİHİNSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

İyi ve kalıcı bir öğrenmenin olabilmesi,birçok uygun koşulun bir arada bulunmasına bağlıdır. Her şeyden önce zihinsel gelişim, çocuğun yaşına uygunluk göstermelidir. Okul hayatında olduğu gibi toplumsal yaşamda da başarı, büyük ölçüde zihinsel gelişime, dolayısıyla zeka gelişimiyle orantılıdır. Ancak zeka veya zihnin gelişmişlik düzeyi, başarıyı belirleyen tek etken değildir. Bunun yanında özellikle okul ortamında verilen destekler çok önemli bir etkiye sahiptir. ‘LEGO ROBOTİK’ okulumuzda etkinliğini sürdüren kazanımı büyük etkilere sahip bir çalışmadır. Lego robotik hayal etmeye, tasarlamaya, yaratmaya ve yeni robot tasarım ve programlama programıdır. Tasarım ve program sayesinde, çocuklarımız problemlere daha hızlı daha analitik ve pratik yaklaşmayı öğrenirler.

ROBOTİK EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ:

  • – Robotik oyunu ve eğitimi bir araya getirir.
  • – Robotik çocukların kendi başlarına çalışma becerilerini kolaylaştırır.
  • – Robotik “içinde neler var?” ve “nasıl çalışıyor?” tarzı düşünmelerine yardımcı olur.
  • – Robotik sosyalliğe, sorumluluk almaya ve yaratıcılığa önem verir.
  • – Robotik gelişen problem çözme ve işbirliği kurma becerilerine önem verir.
  • – Robotik öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif olarak yer almalarını sağlar.
  • – Robotik felsefesinde sadece tek bir doğru yol yoktur.
  • – Robotik öğrenmeyi görsel kılar. Fikirler 3-boyutlu nesneler ile uygulamaya geçer.