Ortaokul

Mustafa Kemal Koleji ortaokul programı kapsamında, gelişim çağındaki öğrencilerin bilişsel, duygusal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır. Geniş içerikli ve çok katmanlı ders programımız ile her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ortaokul birinci sınıftan itibaren akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim programı ile ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları her tür sistemin gerekliliklerine donanımlı bireyler olarak hazırlanmaktadır.

BİREBİR ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizin, okul yönetimince kabul edilebilir nitelikteki devamsızlıklarından kaynaklanan ya da benzer herhangi bir nedenle ortaya çıkan konu eksiklerinde sınıf veya ders öğretmenlerinin önerisiyle birebir çalışmalar düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda hedef, öğrencimizin konu eksiklerinin giderilmesi ve en kısa zamanda sınıf seviyesine ulaştırılmasıdır.

ETÜT ÇALIŞMALARIMIZ

Okulumuzda etüt saatlerinde ve hafta sonu yapılan ek çalışma ve test çözümleri öğrencilerimize hem eksik konularını belirlemede hem de test çözüm tekniğini öğrenmede destek olunur. Etüt derslerimize okulumuz öğretmenleri girmektedir. Öğrencilerimiz derslerde öğretmenlerimizin uygun gördüğü testleri çözdükten sonra, öğretmenleri eşliğinde değerlendirme yaparak derslerini bitirirler.

TEOG ÇALIŞMALARI

  1. sınıflarda TEOG sınavına yönelik olarak üst düzey çalışmalar yapılmaktadır. Sınava yönelik hızlandırma programı hazırlanır ve her hafta deneme sınavı uygulanır. Bu sınav sonucu değerlendirilerek eksik konular tamamlanır. Tüm akademik dersler müfredat dışında etütler ile desteklenir. Kasım ve nisan aylarında konu tekrarlarına yer verilir ve deneme sınavlarının sıklığı arttırılır. İki dönemde de “Merkezi Ortak Sınavlardan” 10 gün önce müfredat derslerinin bitiminde akşam dersleri planlanır. Bu dönemde her gün bir deneme sınavı uygulanarak çalışmalar pekiştirilir. Rehberlik Servisimiz tüm yıl boyunca sınava yönelik seminerler yaparak öğrencilerimizi daha güdülenmiş olarak sınava hazırlar.

YABANCI DİL

Okulumuzda yabancı dil dersleri Türk ve yabancı öğretmenler tarafından haftada 18 saat yürütülür, birinci yabancı dil İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca ders olarak verilir. Yabancı dil eğitiminde hedefimiz farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir. Mustafa Kemal Ortaokulu İngilizce dersleri konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi içeren ünite bazında konular şeklinde planlanmıştır. Buna paralel olarak da İngilizce sınavlarımız bu dört temel beceriyi esas alarak hazırlanır. Sadece bilginin ölçülmesi değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme ve uygulama düzeyinde edindikleri becerilerin de ölçülmesi göz önünde bulundurulur. Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır. İngilizce öğretiminde öğrencilerimizin her zaman İngilizce konuşmalarını, sunum yapma tekniklerini uygulamalarını, kendi başlarına bir öykü kitabı okumalarını, okunan kitaba ilişkin yapılacak sınıf projeleri üzerinde çalışmalarını, verilen konular hakkında paragraflar ve makaleler (essay) yazmalarını sağlayacak çalışmalar yapılır. Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak öğretilen İtalyanca ve Almanca derslerinde öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri için onlara gerekli beceriler kazandırılır.

OKUMA SAATİ

Mustafa Kemal Ortaokulu, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırabilmek ve bu alışkanlığı kalıcı hale getirebilmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizin okuduğu kitaplar üzerinde çalışma yürüttüğü çeşitli projeler vardır. Öğrenciler kitap tanıtımları ve kitap üzerinden tartışmalar yapmaktadırlar. Kitap okuma projesi Türkçe Bölümü tarafından kontrol edilir.

SOSYAL ETKİNLİK VE KULÜPLER

Mustafa Kemal Koleji olarak amacımız öğrenciyi sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlamaktır. Bu amaçla öğrenciyi gerekli bilgiyle donatarak, öğrencinin yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardım etmeye çalışmaktayız. Eğitim yaşamı boyunca yapılan sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarımız öğrencinin bilgilerini deneyime dönüştürmesini sağlayarak sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler niteliktedir. Bu çalışmalarla öğrencimiz hem paylaşım hem dayanışma hem de demokratik yaşamı öğrenerek özgüven ve ekip çalışmasıyla analitik düşünme ve liderlik yetenekleri geliştirir, yaşama hazırlanırlar.