Anaokulu (+48Ay)

En değerliniz, çocuklarınız için, en doğrusunu yapmak istediğinizin farkındayız.

Okul seçimini yaparken en yoğun yaşadığınız duygunun “güven” duygusu olduğunu biliyoruz.

Eğitim kadromuz ve idarecilerimiz, çocuklarımızla konuşarak, onları dinleyerek, çocuklarımızın günlük öğrenimlerine katkıda bulunurlar.
Soru sormayı öğrenmek, neden, sonuç ve bunların etkilerini fark etmek, bir konu üzerinde tartışabilmek, adil olmayı öğrenmek, Mustafa Kemal Anaokullarında eğitimin kilit taşlarıdır.

Duygu ve düşüncelerini ifade edebilen çocuklar yetiştirebilmek için DRAMA,

Erken yaşta yabancı dile pencere açmak için İNGİLİZCE, Okulumuzda bulunan yabancı uyruklu İngilizce öğretmenimizle birlikte Gramer çalışmaları, İngilizce oyun etkinlikleri, CD ve resimli kitap çalışmaları

Hayatın ritmini yakalayabilmek için Orff Yaklaşımıyla Temel MÜZİK EĞİTİMİ,

Sanata yeni bir bakış için RESİM, Yaratıcı sanat etkinlikleri, Yırtma yapıştırma, Kesme, Yoğurma maddeleri, Boyama çalışmaları, Artık materyallerle çalışma.

İLGİ KÖŞELERİ: Evcilik köşesi, Mutfak köşesi, Tamir köşesi, Blok köşesi, Müzik köşesi, Sirk köşesi.

MATEMATİK ETKİNLİĞİ: Sayı kavramları, renk kavramları, zıt kavramlar, çizgi çalışmaları, kitap ve nesnel materyallerle çocuklara uygulamalı öğretilir.

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ: Her ay belirlediğimiz konularla ilgili proje tabanlı, deney ve gözlem ağırlıklı çalışmalardan oluşur.

HEDEFİMİZ;

Oyunlarla eğlenen,
Eğlenirken öğrenen,
Öğrenirken sorgulayan,
Sorgularken araştıran,
Araştırırken keyif duyan
MUTLU ÇOCUKLAR
yetiştirmektir.

GEMS PROGRAMI

GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünüde etkilemektir. Bizde bilimsel deneyleri ve matematik etkinliklerini heyecan verici sınıflara taşıyarak eğlenceli ve daha etkili bir eğitim ortamı oluşturduk. Okulumuzda tüm dersler için laboratuvar, montesorri, akıl oyunları ve 3D sınıfları kullanılarak daha eğitici ve etkili bir eğitim sistemi mevcuttur.

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz GEMS Programı dahilinde okulumuzda bulunan tüm laboratuvarları inceleyebilecekler.

REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI

Sadece fiziki çevre değil sosyal çevre de önemlidir.  Öğretmenler; çocuklar, ebeveynler ve görevlilerle birlikte çalışarak, çocukların daha önceden bildiklerini ortaya çıkarır. Çocukların ilgi ve yeteneklerine dayanan projeleri hazırlar ve çocukların bu proje konularıyla ilgili bilgi seviyelerini desteklerler.

Eğitimdeki amaç, çocuğun kendi kendine yeterli hâle gelmesi ve karşılaştığı engellerle başa çıkmasıdır. Reggio Emilia yaklaşımında; her çocuğa özel, çocuğun içindeki potansiyeli çıkarmaya yönelik bir program uygulanır.

GYMBOREE YAKLAŞIMI

Çocukların merak ve kendine güven duygusunun gelişimini, oyunlarla ve çeşitli aktivitelerle becerilerini geliştirerek desteklemeyi öneren bir yöntemdir. Kişisel ve sosyal becerilerin ilerleyerek çocuğunuzun okul çağına sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

MONTESSORI

Montessori Yöntemi, çocuğun bir birey olarak tüm özelliklerini mümkün olabilecek en ileri seviyede geliştirmesini hedefler. Bu yolda çocuğu, sorular üreten ve sorularına cevaplar bulabilen birey olarak yetiştirmeyi amaçlar. Öğretilecek olan bilgiler, çocukların anlayabileceği düzeyde somutlaştırılır ve ezber kaygısı olmadan öğrenilmeleri için de bir takım yöntem ve materyallerle sunulur.

Önemli olan kişinin kendine yeterli bir birey olabilmesidir. Montessori Yöntemi, özünde üreten ve mutlu olan insanlar yetiştiren bir hayat eğitimidir.

SINIFLAR

Okulumuzda 5 ve 6 yaş grubu 4 sınıf bulunmaktadır.

KİRLİ ATÖLYESİ

Anaokulu öğrencilerimizin sanatla ilgili teknikleri öğrendikleri, yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin gelişimini destekleyen bir öğrenme ortamıdır.

DRAMA ATÖLYESİ

Çocukların duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri ve her türlü materyalin bulunduğu öğrenme ortamıdır.

MUTFAK ATÖLYESİ

Anaokulu öğrencilerimizin günlük hayatta her yaş grubu ve cinsiyetten bireyin ihtiyaç duyduğu mutfak bilgilerini öğrendiği; el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirdiği öğrenme ortamıdır.

İNGİLİZCE SINIFI

Öğrencilerin erken yaşta yabancı dille tanışması için düzenlenmiş aktif öğrenme sınıfıdır.

KİNESTETİK EGZERSİZ SINIFI

AKIL OYUNLARI SINIFI

Akıl Oyunları ile öğrenciler günlük hayatta karşılarına çıkacak; üretkenlik, düşünme becerileri, görsel algı gibi konulara odaklanmaktadırlar. Bu özel sınıftaki her oyun öğrencilerimizin farklı yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve yeteneklerinin geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

TOP HAVUZU

Butik Okulumuzda anaokulu öğrencilerine ait kapalı alanda 5, 6 yaş grubu öğrencilerimizin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için tasarlanan kaydıraklı top havuzu ile minik öğrencilerimizin havanın olumsuz şartlarından etkilenmeyeceği aylarda temiz havada aktif oyun oynamalarını sağlamak için salıncak ve kaydıraklarının olduğu mini park alanı bulunmaktadır.