Duke of Edinburg (Uluslararası Gençlik Ödülü)

Model Birleşmiş Milletler

Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations, MUN), eğitim kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. MUN, eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik yeteneklerine ek olarak katılımcıların araştırma, konuşma, tartışma ve yazma becerilerini kullanmalarını ister ve geliştirir. Programda, öğrencilerin ilgisini çekmek ve onların güncel dünya meseleleri hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerine izin vermek amaçlanmıştır. Genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir.

Delegeler olarak bilinen Model Birleşmiş Milletler konferansı katılımcıları, komitelere yerleştirilir ve genellikle ülkeleri veya siyasi liderleri temsil etmek üzere atanırlar. Delegeler’e komitelerinde tartışacakları ana konu başlığı (Agenda Item) -veya başlıkları- toplantıdan daha önce bildirilir. Delegelerden Konferanslarından önce hem konuyla ilgili hem kendi ülkeleri ve ülkelerinin konuya bakış açısına dair araştırma yapmaları beklenir. Temsil ettikleri ülke veya kuruluşun gerçek konumuna sadık kalarak, komitede diğer delegelerle tartışacakları politika önerileri üretirler. Konferanslarının sonunda, delegeler, çoğunluk oyuyla kabul etmek amacıyla, komite yöneticileri tarafından kabul edilen “karar taslağı” veya “draft resolution” adı verilen yazılı politikaları (genellikle Working Paper olarak bilinir) oylarlar. Her komitede en iyi performans gösteren delegeler bazen çeşitli ödüllerle ödüllendirilir (sırasıyla Honoruble Mention, Outstanding Delegate veya Best Delegate gibi).

THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD PROGRAM

Okul dışı ya da yaygın eğitimin bir parçası olan Ödül Programı, gençlerin hayata hazırlanmasında, yaşam becerileri geliştirmeleri için sunduğu fırsatlar açısından can alıcı bir rol oynar. Bu, onların özgüvenli olmalarını ve içinde yaşadıkları topluma olumlu katkıda bulunmalarını sağlar. Ödül Programı’nın dünyada, 130 ülkede uygulanıyor olması, başarısının ve esnekliğinin kanıtıdır.

ÖDÜL PROGRAMI’NIN FAYDALARI VE ETKİLERİ

Ödül Programı kişinin kendi sınırlarını zorlamasını esas alır. Bu programda gençler kendi Ödül Programlarını kendileri yaratır, hedeflerini kendileri belirler, gelişimlerini kendileri kayıt altına alırlar ve yalnızca kendileri ile yarışırlar.

Ödül Programının Gençler için Getirileri
• Özgüven
• Duygu ve hisleri yönetebilme
• Direnç ve azim
• İlişkileri yönetebilme ve liderlik becerileri
• Yaratıcılık ve esneklik
• Planlama ve problem çözebilme becerisi
• Toplumsal sorumluluklarının farkında olma
• Farklı kültürleri anlama
• Kişisel ve sosyal hayatta mutluluk
• Etkili iletişim becerisi

ÖDÜL PROGRAMININ BÖLÜMLERİ

* Toplum Hizmeti
* Fiziksel Gelişim
* Beceri Geliştirme
* Macera & Keşif